Sla inhoud over

Mozart in Nederland

Toen Wolfgang Amadeus Mozart op 10 September 1765 met de boot uit Engeland in Rotterdam aankwam, was dat eigenlijk zeer tegen de zin van zijn vader Leopold. De Oostenrijkse kapelmeester die met zijn toen 9-jarige wonderkind en de rest van het gezin Mozart een concertreis van drie jaar maakte langs de hoven en concertzalen van aanzienlijke Europese steden, had niet veel op met de Lage Landen. Leopold vond dat er ruw volk woonde- en zeker te grof besnaard om het muzikale genie van de kleine Wolfgang te kunnen appreciëren. Maar het vooruitzicht van een flinke zak dukaten en het uitgesproken verlangen van de Haagse prinses Caroline om de kleine Mozart te mogen horen, deden hem zwichten.

Den Haag, in de 18de eeuw om zijn culturele levendigheid even befaamd als Londen en Parijs, was de stad waar de Mozarts hun Nederlandse verblijf grotendeels doorbrachten. Vader Leopold, moeder Anna Maria,dochter Nannerl( dan 14) en zoontje Wolfgang logeerden aanvankelijk in herberg “la Ville de Paris”op de hoek van de Fluwelen Burgwal en de Korte Houtstraat.
Later verhuisde het gezin naar een huis aan het Spui. Tot eigen verbazing begon het verblijf in Den Haag Leopold steeds meer te bevallen. Aan een vriend schreef hij later:…’nun muss ich Ihnen bekennen dass es mir sehr leid wäre wenn ich Holland nicht gesehen hätte!’

De eerste concerten gaven de kleine Wolfgang, zijn evenzeer begaafde zusje en hun vader op het door prins Willem V van Oranje bewoonde paleis Noordeinde en in paleis Voorhout van Prinses Carolina. Maar ook de Haagse burgerij mocht komen luisteren naar het wonderkind. Voor haar speelde Mozart onder meer in de op het Tournooiveld gelegen Oude Doelen.’ Alle de ouvertures zullen zijn van de Compositie van dien jonge Componist die nooyt zijn weerga gevonden hebbende, de goedkeuring van de Hoven van Weenen, Versailles en Londen heeft weggedragen’, aldus in een Haagse krant de aanprijzing van het – 3 Guldens voor Een persoon kostende – concert.

Het verblijf van de Mozarts in Den Haag duurde veel langer dan door vader Leopold voorzien. Het noodlot sloeg toe: eerst raakte Nannerl ernstig ziek(buiktyfus), vervolgens werd Wolgang door longontsteking geveld. De prins stuurde zijn lijfarts Dr. Schwencke op de zieke kinderen af. Hij deed er ruim drie maanden over om hen weer op de been te brengen. In die tijd had de jonge Mozart, hoe doodziek ook, het toch niet kunnen laten om te componeren; zo schreef hij onder meer zes duo-sonates op zijn ziekbed.

Pas in januari 1766 gaf Wolfgang weer een concert, opnieuw in de Oude Doelen. Tegen het einde van de maand trokken de Mozarts naar Amsterdam,waar ze hun intrek namen in de “Lion d’Or in de Warmoesstaat.Het beviel de muzikale familie daar minder dan in Den Haag.Na slechts twee Amsterdamse concerten keerde zij terug naar de Hofstad, waar Wolfgang met zijn fenomenale spel onder meer de inhuldiging als stadhouder van prins Willem V opluisterde.

Halverwege mei 1766, na een verblijf van acht maanden, verliet de familie Mozart de Nederlanden om via Haarlem en Utrecht naar Parijs te reizen. Met zijn dankzij een Haagse geneesheer herwonnen gezondheid ging Wolfgang Amadeus Mozart toen een leven vol muzikale schepping tegemoet.